Vær ved godt mot

  Vær ved godt mot

  Gud gav oss ikke motløshets ånd. "For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom", 2. Tim 1:7.

  Gud trøster oss. Han har omsorg for oss. "Som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere", Jes 66:13.

  Gleden i Gud er vår styrke. "Så sa han til dem: Gå nå og et fete retter og drikk søte drikker og send gaver av det til dem som ingen har laget noe til for. For dagen er helliget vår Herre. Og sørg ikke, for glede i Herren er deres styrke!" Neh 8:10.

  Ta vare på hjertet, for et glad hjerte gir legedom for kropp og sjel og holde oss oppe gjennom sykdom. "Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det", Ordspr 4:23. "Et glad hjerte gir god legedom, men en motløs ånd tar margen fra benene", Ordspr 17:22. 

  Gud har gode tanker for oss og vil gi oss framtid og håp. "For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp", Jer 29:11.

  Vi som hører Gud til kan juble midt i trengsel, for han elsker oss og frelser oss. "Du er mitt skjulested! Du vokter meg for trengsel. Med frelses jubel omgir du meg", Salme 32:7. "Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved", Jes 31:3.

  Vi skal få gjøre det gode og ikke bli trette. "Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett", Gal 6:9.

  Gud vil gi oss en fullkommen glede. "Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede bli fullkommen", Joh 15:11.