Vær ikke redd

  Vær ikke redd

  Gud svikter oss aldri. Vi skal derfor ikke frykte. "Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg - han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs", 5. Mos 31:8.

  Vi har fått barnekårets ånd - som gjør vi at kjenner at Gud er vår gode far. "Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far!" Rom 8:15.

  Vi skal ikke frykte for Gud er med oss. "Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd", Jes 41:10.

  Ingen skal være i stand til rive oss bort ifra Jesus. "Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd", Joh 10:28.

  Kjærligheten er sterkere enn frykten. "Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut", 1. Joh 4:18.

  Gud hører bønn og gir oss alt vi trenger. Vi skal ikke være bekymret, men ha fred. "Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus", Fil 4:6-7.

  Vi skal ikke bekymre oss for noen ting, for Gud vet hva vi trenger. "Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de?", Matt 6:25.

  Gud er vår hjelper. Derfor har vi ingenting å frykte. "Gud har sagt: Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg?" Hebr 13:5-6.

  Gud taler til de urolige hjerter at vi skal være sterke og ikke frykte. «Styrk de slappe hender, gjør de ustøe knærne sterke! Si til de urolige hjerter: Vær sterke, ikke redde! Se, deres Gud!» Jes 35:3-4.

  Gud ber oss om å kaste alle våre bekymringer på ham. "Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere", 1. Pet 5:7.