Vær frimodig og sterk

  Vær frimodig og sterk

  Gud har befalt oss å være frimodige og sterke. «Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore», Josva 1:9. "La deg ikke skremme av dem, for Herren din Gud er hos deg, en stor og fryktinngytende Gud", 5. Mos 7:21.

  Guds løfte er at vi skal makte alt - når vi er i han. "Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk", Fil 4:13.

  Gud sier at vi skal være ved godt mot mens vi venter på at han griper inn. «Vent på Herren, vær ved godt mot, og la ditt hjerte være sterkt, ja, vent på Herren», Salme 27:14.

  Bibelen sier at vi ikke skal skamme oss over Guds ord - det er en kraft til frelse. "For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror", Rom 1:16.

  Gud ønsker at vi lar hjertene våre bli sterke ved hans nåde, ved erkjennelsen om at han tilgir oss og hjelper oss. «Det er godt at hjertet blir styrket ved nåden», Hebr 13:9. «Herren er nådig, vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt, den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor», Klag 3:22-23.

  Gud taler til de urolige hjerter at vi skal være sterke og ikke frykte. «Styrk de slappe hender, gjør de ustøe knærne sterke! Si til de urolige hjerter: Vær sterke, ikke redde! Se, deres Gud!» Jes 35:3-4.

  Gud er vårt banner. Når vi løfter opp hans navn, og ikke lar hendene synke i motløshet, har vi overtaket mot fienden. «Så lenge Moses holdt hånden oppe, hadde israelittene overtaket. Men så snart han lot hånden synke, fikk amalekittene overtaket», 2. Mos 17:11. «Så bygde Moses et alter og kalte det: Herren er mitt banner. Og han sa: En hånd er utrakt fra Herrens trone! Herren skal stride mot Amalek fra slekt til slekt», 2. Mos 17:15-16.

  Gud oppmuntrer oss til å ikke la hendene synke i motløshet. Han er med oss og han elsker oss! "Den dagen skal det sies til Jerusalem: Sion, vær ikke redd! La ikke hendene synke! Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd som på en høytidsdag", Sef 3:16-18.

  Det Gud har gitt oss, ønsker han også at vi skal innta. "Hvert sted som dere setter foten på, skal tilhøre dere", 5. Mos 11:24.

  Gud byr oss om å ta vare på frimodigheten for den har stor lønn. "Kast derfor ikke bort deres frimodighet, som har stor lønn!", Hebr 10:35.