Jesus gir oss hvile

  Jesus gir oss hvile

  Jesus gir oss hvile. Det er godt for oss å følge han. "Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett", Matt 11:28-30.

  Gud fyller alle våre behov og all vår trang. "Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus", Fil 4:19.

  Gud har omsorg for oss og tar seg av våre behov. "Jeg lar den som er utmattet, drikke seg utørst og metter alle som lider nød", Jer 31:25. "Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere", 1. Pet 5:7.

  Jesus leder oss til hvilens vann, og på de rette stier. "Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger; han fører meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft. Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld", Salme 23:1-3.

  Gud gir oss ny kraft. "Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke", Jes 40:29. "Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk", Fil 4:13.