Når Gud er med

  Når Gud er med

  Når Gud er med oss har vi ingenting å frykte. "Er Gud for oss, hvem er da imot oss?", Rom 8:31.

  Et av Jesus sine navn, Immanuel, betyr "Gud med oss": "Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss." Matt 1:21-23

  Det er gjennom troen på Jesus at vi kan ha tillit til at Gud er med oss. "Den som har Sønnen, han har livet; den som ikke har Guds Sønn, han har ikke livet", 1. Joh 5:12.

  Vi skal få legge bort menneskefrykten og tjene Gud med frimodighet. "Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker. For dere vet at dere skal få arven til vederlag av Herren", Kol 3:23-24.

  Når Gud er med oss er vi trygge. Jesus har all makt i himmel og på jord. "Meg er gitt all makt i himmel og på jord!", Matt 28:18.

  Når Gud er med oss kan han beskytte oss uansett hvor umulig det ser ut. "Om tusen faller ved din side og ti tusen ved din høyre hånd - til deg skal det ikke nå", Salme 91:7

  Gud kan ordne det slik at selv våre fiender holder fred med oss. "Når Herren har behag i en manns ferd, da gjør han det slik at selv hans fiender holder fred med ham", Ordspr 16:7.