Gud velsigner

  Gud velsigner

  Gud har i alle tider gitt mennesker to valg: veien til livet eller veien til døden; velsignelsen eller forbannelsen; lyset eller mørket. "Livet og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan få leve, du og din ætt", 5. Mos 30:19.

  De som tar imot troen på Jesus får del i all Guds velsignelse, men de som ikke tror på Jesus forblir Guds fiender. "Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre", Rom 6:23. "Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss", Gal 3:13-14. "Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn", Joh 3:18.

  Gjennom Jesus blir vi velsignet med all åndelig velsignelse. "Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus", Ef 1:3.

  Når vi søker Guds rettferdighet, vil han velsigne oss, og vi skal ikke bekymre oss for noe. "Det er Herrens velsignelse som gjør rik, eget strev legger ingenting til", Ordspr 10:22. "Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage", Matt 6:33-34.

  Jesus vil gi oss liv og overflod. "Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod", Joh 10:10. "Jeg er veien, sannheten, og livet", Joh 14:6. "Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste", Joh 6:35.

  Jesus er verdens lys. Han har overvunnet mørket, og vi får være lysets barn. "Igjen talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys", Joh 8:12. "For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike", Kol 1:13. "En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn!", Ef 5:8.

  Når vi vi blir i Jesus velsignes vi med Åndens frukter i våre liv. "Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg", Joh 15:4. "Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse", Gal 5:22-23.

  Gud knytter rike løfter for de som vil leve i renhet. "Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke lengter etter løgn og ikke sverger falsk ed. Han får velsignelse av Herren og rettferd fra Gud, sin frelser", Salme 24:4-5. "Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud", Matt 5:8.

  Den som står Guds Ånd imot og ikke vil leve i renhet, men som velger å følge kjødets lyst skal høste frukter av kjødet. "For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved Ånden tar livet av legemets gjerninger, skal dere leve", Rom 8:13.

  Alt tjener til det gode for de som elsker Gud. "Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje", Rom 8:28.