Gudsfrykt gir stor lønn

  Gudsfrykt gir stor lønn

  Vi skal ikke frykte mennesker, men Gud. "Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete", Matt 10:28. "Du skal frykte Herren din Gud så lenge du lever, og holde alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg", 5. Mos 6:2.

  Gudsfrykt gir visdom i hjertet. "Å frykte Herren er begynnelsen til visdom", Salme 111:10.

  Gudsfrykt lærer oss å holde oss borte fra det onde. "Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand! Kjenn ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette. Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vik fra det onde! Det skal være helsebot for din kropp og gi ny styrke til dine ben", Ordspr 3:5-8. "Ved frykt for Herren holder en seg fra det onde", Ordspr 6:6. "Å frykte Herren, det er visdom, å vende seg bort fra det onde, det er forstand", Job 28:28.

  Guds nåde opptukter oss til et gudfryktig liv. "For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lystene, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er", Titus 2:11-12.

  Gud velsigner den som frykter han. "Bedre er lite med Herrens frykt enn en stor skatt med uro", Ordspr 15:16.

  Gudsfrykt med nøysomhet gir velsignelse. "Gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning! For vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det er klart at vi heller ikke kan ta noe med oss herfra. Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det", 1. Tim 6:6. 

  Menneskefrykt fører oss vill, men gudsfrykt gir trygghet. "Er Gud for oss, hvem er da imot oss?", Rom 8:31. "Den som frykter mennesker, setter feller for seg selv, men den som stoler på Herren, er trygg", Ordspr 29:25. "Når Herren er med meg, frykter jeg ikke. Hva kan da mennesker gjøre meg? Når Herren er min hjelper, kan jeg se på mine fiender uten frykt. Det er bedre å søke tilflukt hos Herren enn å sette sin lit til mennesker", Salme 118:6-8.

  Gud ser med nåde til den som har ærefrykt for Gud og hans ord. "Det er disse jeg ser nådig til: de hjelpeløse som kjenner seg knust og som skjelver for mitt ord", Jes 66:2. "Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham", Luk 1:50

  Når Gud gir oss et kall, byr han oss å ikke være redd, så han ikke skal slå oss med redsel. "Vær ikke redd dem, ellers slår jeg deg med redsel for dem", Jer 1:17.

  Vi skal tjene Herren i ærefrykt og glede. "Tjen Herren med ærefrykt og glede, kyss skjelvende jorden for hans føtter, så han ikke skal bli vred og dere gå til grunne på veien! For lett kan hans vrede bli tent. Salige er alle som tar sin tilflukt til ham", Salme 2:11-12. "...ikke med øyentjeneste for å gjøre mennesker til lags, men av et oppriktig hjerte, i ærefrykt for Herren. Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker", Kol 3:22-23.

  Vi er kalt til å leve i hellighet og gudsfrykt inntil Jesus kommer igjen. "Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp. Da nå alt dette går i oppløsning, hvor nødvendig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den", 2. Pet 3:10-12.

  Gudsfrykt gir stor lønn. "Den lønn som gudsfrykt og ydmykhet gir, er rikdom og ære og liv", Ordspr 22:4.