Gud har seiret

  Gud har seiret

  Gjennom Jesu forsoningsverk har Gud fridd oss ut av mørkets makt. "Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse", Kol 1:13.

  Jesu makt over de onde ånder viser at Guds rike er kommet. "...er det ved Guds finger jeg driver ut de onde ånder, da er jo Guds rike kommet til dere", Luk 11:20.

  Guds motstander, Djevelen, er overvunnet. "Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut", Joh 12:31. "Da sa han til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn", Luk 10:18.

  Jesus har avvæpnet Djevelen og hans onde åndehær gjennom at synden ble sonet. "Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset", Kol 2:15.

  Vår anklager (Satan) har ikke lenger noe å anklage oss for, da vi - som tror - er vasket rene i Jesu blod. "Han viste meg øverstepresten Josva, som sto foran Herrens engel, mens Satan sto på hans høyre side for å anklage ham. Herren sa til Satan: « Herren refser deg, Satan! (...) Sannelig, denne mannen er som et vedtre raket ut av ilden.» Josva var kledd i skitne klær der han sto foran engelen. Engelen tok til orde og sa til dem som sto foran ham: «Ta av ham de skitne klærne!» Til Josva sa han: «Se, jeg tar bort din skyld og kler deg i festklær»", Sak 3:1-4.

  Vi har vunnet seier over vår motstander i kraft av Jesu blod og ordet som vi vitner. "Den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan (...) Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa: «Seieren og kraften og riket tilhører fra nå av vår Gud, og hans Salvede har herredømmet. For våre brødres anklager er styrtet, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet om; de hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i døden", Åp 12:9-11.

  Vi skal være frimodige! Jesus har overvunnet verden, og Gud vil bevare oss fra onde. "Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden", Joh 16:33. "Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde", Joh 17:15.