Gud gir oss makt

  Gud gir oss makt

  Jesus har all makt i himmel og på jord. Derfor kan han fullkomment oppfylle sine løfter om hvilken makt han gir videre til oss. "Meg er gitt all makt i himmel og på jord!" Matt 28:18. "Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: Flytt deg herfra og dit! Og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere", Mark 17:20.

  Jesus har gitt oss makt til å drive ut onde ånder og helbrede: "Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder (...). De skal legge hendene på syke, så de blir friske", Mark 16:17-18.

  Gud demonstrerte gjennom apostlene den makt han har gitt oss som tror. "For mange hadde urene ånder som fór ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet", Apg 8:4.

  Vår glede skal være i Jesus og i frelsen gjennom troen på han - og ikke i den makt som Gud har gitt oss. "Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!", Fil 4:4. "Men gled dere ikke over dette at åndene er dere lydige! Gled dere heller over at navnene deres er innskrevet i himmelen", Luk 10:20. "...for glede i Herren er deres styrke", Neh 8:10.

  Jesus sier at vi kan be om hva som helst i hans navn og han skal gjøre det. "Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min Far. Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det!", Joh 14:12-14.

  Men vi må be, og det etter Guds vilje. "Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt; dere vil sløse det bort i nytelser", Jak 4:2-3. 

  Når kampen er hard, lærer Jesus oss at det trengs både bønn og faste. "Mester, jeg har ført til deg sønnen min, som er besatt av en stum ånd. Når den tar tak i ham, sliter den i ham, han fråder og skjærer tenner og visner bort. Jeg sa til disiplene dine at de skulle drive den ut, men de var ikke i stand til det. (...) Da Jesus så at folket stimlet sammen, truet han den urene ånden og sa til den: Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg: Far ut av ham og gå aldri mer inn i ham! Da skrek den høyt og slet hardt i ham og for ut av ham. (...) Da han var kommet inn i hus, spurte disiplene hans ham i enerom: Hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Han sa til dem: Dette slaget kan ikke bli drevet ut uten ved bønn og faste", Mark 9:17-29.

  Vi må be med utholdenhet og ikke miste motet. "Det var en dommer i en by, som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. (...) til sist sa han til seg selv: Om jeg verken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, så vil jeg likevel hjelpe denne enken til å få rett, fordi hun bryr meg slik. (...) skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? (...) Jeg sier dere: Han skal skynde seg å hjelpe dem så de får sin rett! Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?" Luk 18:2-8. "Vær utholdende i bønn, våk og be med takk til Gud", Kol 4:2.

  Ta vare på frimodigheten som Guds løfter gir! "Kast derfor ikke bort deres frimodighet, som har stor lønn!", Hebr 10:35.