Gud åpner dører

  Gud åpner dører

  Når Gud åpner en dør, er det ingen som kan stenge den. "...han som åpner, så ingen kan stenge, og stenger, så ingen kan åpne. (...) [Han sier:] Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge", Åp 3:8.

  Gud har lovt å sprenge dørene foran oss. «Jeg vil gå fram foran deg, og bakker vil jeg jevne. Dører av kobber vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg hogge i stykker», Jes 45:2.

  Døren til frelsen går gjennom Jesus. "Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst", Joh 10:9. "Jesus sier: (...) Ingen kommer til Faderen uten ved meg", Joh 14:6.

  Jesus var tydelig på at de skriftlærde stengte døren til himmelriket for mennesker som ellers kunne ha kommet til tro. "Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som stenger himlenes rike for menneskene! Selv går dere ikke inn, og dem som er i ferd med å gå inn, tillater dere ikke å gå inn. (...) Utvendig, i folks øyne, ser dere rettferdige ut, men innvendig er dere fulle av hykleri og urett", Matt 23:13+28.

  Jesus kan nå oss gjennom stengte dører. "Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han stod midt iblant dem og sa: «Fred være med dere»", Joh 20:19.

  Gud har åpnet døren for at også hedninger kan bli frelst av tro på Jesus. «Gud hadde (…) åpnet troens dør for hedningene», Apg 14:27.

  Gud kan åpne dører for sitt ord på en spesiell måte. «Da jeg kom til Troas for å forkynne Kristi evangelium, var det åpnet en dør for meg i Herren», 2. Korinter‬ ‭2:12.

  Når Gud gir en åpen dør for sitt ord, er det ofte motstand. Det er ikke noe hinder for Guds gjerning. "I Efesos blir jeg til pinse.  Her har det åpnet seg en stor dør for en rik virksomhet, og det er mange motstandere", 1. Kor 16:8-9.

  Vi skal være utholdende i bønn om at Gud åpner dører for sitt ord. "Vær utholdende i bønn, våk og be, med takk til Gud!  Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet", Kol 4:2-3.