Gud gir oss fred

  Gud gir oss fred

  Det er Guds ønske for alle mennesker at vi skal ha fred. Han har fredstanker for oss. Han vil gi oss framtid og håp. "For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp", Jer 29:11.

  Gjennom troen på Jesus har vi fått fred med Gud. "For han er vår fred", Ef 2:14. "Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg", Joh 14:6.

  Jesus gir oss sin fred, en fred som er annerledes enn den vi kan få gjennom denne verdens ting. "Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet", Joh 14:27.

  Som kristne er vi kalt til å ha fred i hjertet. Fred er en av Åndens frukter i en kristens liv.  "La Kristi fred råde i hjertet", Kol 3:15. "Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse", Gal 5:22.

  Tilliten til at Gud hjelper kan gi oss ro i vår sjel. "Kom igjen til din ro, min sjel! For Herren har gjort vel imot deg", Salme 116:7.

  Guds fred overgår all forstand. "Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus", Fil 4:7. 

  De falske profetene forkynner fred når mennesker slett ikke har fred med Gud. "Lettvint vil de lege skaden i mitt folk når de sier: «Fred, fred!» – og så er det ingen fred", Jer 8:11.