Gud frelser

  Gud frelser

  Vi har en fiende som ønsker å overbevise oss om at Gud ikke kan frelse oss fra ham, fordi han er for sterk. "Finnes det da noen gud som kan frelse dere fra min hånd?", Dan 3:15.

  Men Bibelen forteller at Gud elsker deg og han er fullt i stand til å frelse deg. "Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd... Se, på den tiden griper jeg inn mot alle som plager deg", Sef 3:17+19.

  Vi går fri fra straff fordi Jesus tok den på seg, og i han har vi fred og legedom. "Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom", Jes 53:4-5.

  Gjennom troen på Jesus har vi evig liv. "Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør", Joh 11:25.

  Vi skal ikke bli fordømt av Gud når vi hører Jesus til. "Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus", Rom 8:1.

  Gud berger oss når vi søker tilflukt hos han. "Herren er god, et vern på trengselens dag. Han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham", Nahum 1:7. "Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær", Salme 46:1.

  Gud vil gjerne utfri oss fra nød og vi skal prise ham. "Kall på meg på nødens dag, så vil jeg fri deg ut, og du skal prise meg", Salme 50:15. "Du er mitt skjulested! Du vokter meg for trengsel. Med frelses jubel omgir du meg", Salme 32:7.

  Ved troen på Jesus, og gjennom dåpen, blir vi ikledd Jesus. "For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus", Gal 3:26-27.

  Gud er vår frelse. Vi skal ikke frykte. "Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg engstes for?" Salme 27:1.

  Gud vil styrke oss og bevare oss fra det onde. "Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde", 2. Tess 3:3.