Gud dømmer

  Gud dømmer

  Gud er en gud som dømmer."Dette er et varsel om Guds rettferdige dom (...) Den straffen de skal lide, blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet", 2. Tess 1:5+9. "Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender", Hebr 10:31.

  Den som tror på Jesus er frikjøpt fra dommen. "For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. (...) Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn", Joh 3:16-18.  

  De som elsker mørket vil ikke komme til Gud. "Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud", Joh 3:19-21.

  Guds dom hviler over dem som står sannheten imot. "Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, de som gjør mørke til lys og lys til mørke, bittert til søtt og søtt til bittert!", Jes 5:20.

  Jesus talte særlig sterkt imot de skriftlærde, fordi deres løgner stenger veien til himmelen for mennesker som vil komme til Gud. "Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dem som vil gå inn, slipper dere ikke inn (...) Utvendig, i folks øyne, ser dere rettferdige ut, men innvendig er dere fulle av hykleri og urett", Matt 23:13+.

  Gud sier at vi ikke skal dømme andre. Dommen hører Herren til. "Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror? Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol", Rom 14:10.

  Gud avslører hykleriet hos de som dømmer andre, men som selv gjør det samme. "Derfor er du uten unnskyldning, du menneske, hvem du så er som dømmer. For idet du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. (…) mener du at du skal unnfly Guds dom?", Rom 2:1-3.

  Når vi baktaler hverandre, dømmer vi hverandre. "Baktal ikke hverandre, brødre! Den som baktaler en bror eller dømmer sin bror, han baktaler loven og dømmer loven", Jak 4:11.