Når vi bygger på Guds ord

  Når vi bygger på Guds ord

  Guds ord er rent. Det er sant og er til å stole på. "Herrens ord er rene ord, sølv som er lutret i smelteovnen, sju ganger renset", Salme 12:7.

  Når vi holder oss nær til Gud, holder han oss nær til oss. "Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere", Jak 4:8.

  Den som bygger livet sitt på Guds ord, har et trygt fundament. "Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell", Matt 7:24-25. "Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen forgjeves", Salme 127:1.

  Grunnvollen for vår frelse er Jesus og det han har gjort. "For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus", 1. Kor 3:11.

  Når vi tar vare på Jesu ord vil Gud gi oss sin Hellige Ånd. "Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: sannhetens Ånd", Joh 14:15.

  Når vi bygger livet på Guds ord har vi ingenting å frykte. "La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!  I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere", Joh 14:1.