Gud elsker deg

  Gud elsker deg

  Gud elsker deg. "Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder", 1. Joh 4:8.

  Du er dyrebar, høyt aktet, og elsket av Gud. "...du er dyrebar i mine øyne, fordi du er aktet høyt og jeg elsker deg", Jes 43:4. 

  Gud har deg alltid i sine tanker. Han sier at du til og med er tegnet i hans hender. "Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer står alltid for meg", Jes 49:16. Etter at Jesus ble korsfestet, døde og stod opp igjen, viste han hvordan vi er tegnet i Guds hender. Jesus viser sine naglemerkede hender for Tomas og sier: "...se her er hendene mine", Joh 20:27.

  Gud har gode tanker for alle mennesker. "For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp", Jer 29:11.

  Gud er trofast. "Den er ny hver morgen, din trofasthet er stor", Klagesangene 3:23.

  Gud er nær hos alle som søker ham i sannhet. "Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet", Salme 145:18.

  Gud elsker deg med en evig kjærlighet. "Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved", Jer 31:3.

  Gud fryder seg over deg og viser deg sin kjærlighet. "Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd", Sef 3:17.