Gud beskytter

  Gud beskytter

  Vi skal aldri bli til skamme når Herren er vår Gud. "Og dere skal kjenne at jeg bor midt i Israel. Jeg er Herren deres Gud, og ingen annen. Og mitt folk skal aldri i evighet bli til skamme", Joel 2:27.

  Gud beskytter oss fra fare. Vi skal ikke frykte. "Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg engstes for?" Salme 27:1.

  Ingen våpen skal ha framgang imot oss, med mindre Gud tillater det. "Ingen av de våpen som blir smidd mot deg, skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med deg, skal du få domfelt. Dette er arven til Herrens tjenere, og deres rettferdighet er fra meg, sier Herren", Jes 54:17.

  Gud beskytter oss fra alt ondt. Vi har ingenting å frykte. "Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg", Salme 23:4.

  Gud lar oss gå med faste skritt og lar ikke våre føtter snuble. "Han skal ikke la din fot vakle", Salme 121:3. "Når du går, skal ikke noe hindre dine skritt. Når du løper, skal du ikke snuble", Ordspr 4:12.

  Ingenting kan skade oss uten at Gud tillater det. Han kan til og med la oss gå gjennom ild. "Når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver, skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg", Jes 43:2.

  Gud verner oss med sin store styrke og makt. "Men han som er mektig til å verne om dere så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelige fram for sin herlighet i fryd, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt før all tid og nå og i all evighet. Amen", Judas 1:24-25.

  Gud vil også fullføre det verket han begynte da han gav oss troen. Han vil bevare oss i tro. "Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag," Fil 1:6.

  Gud er en ildmur mellom oss og fienden. "Selv skal jeg være en ildmur rundt byen, lyder ordet fra Herren, og midt i den vil jeg vise min herlighet", Sak 2:9.

  Våre fiender skal falle for eget grep, men vi skal prise Gud for hans frelse. «Se, han er i ferd med å føde misgjerning. (…) En grav har han gravd og hulet den ut, men han faller i den graven han har gjort. Den ulykken han har planlagt, faller tilbake på hans eget hode. (…) Jeg vil prise Herren etter hans rettferdighet og lovsynge Herrens, Den Høyestes navn», Salme 7:15-18.