Gud helbreder

  Gud helbreder

  Bibelen forteller at Gud tar seg av oss. Han helbreder våre knuste hjerter og forbinder våre sår. "Han leger dem som har et knust hjerte, og forbinder sårene deres", Salme 147:3.

  Jesus har levd et syndfritt liv, han døde i vårt sted, og han stod opp fra de døde. Ved hans sår har vi fått legedom. Med dette bante han vei til frelse for alle som tror. "Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom", Jes 53:4-5.

  Vi lærer i Bibelen at Guds ord gir legedom for hele vår kropp. "La ditt hjerte holde fast ved mine ord! Hold mine bud, så skal du leve. (...) Akt på mine ord (...) bevar dem dypt i ditt hjerte! For de er liv for hver den som finner dem, og legedom for hele hans legeme", Ordspr 4:4+20-22.

  Ta vare på hjertet, for et glad hjerte gir legedom for kropp og sjel. "Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det", Ordspr 4:23. "Et glad hjerte gir god legedom, men en motløs ånd tar margen fra benene", Ordspr 17:22.

  Gud vil gi oss en stødig ånd som holder oss oppe gjennom sykdom. «Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny i meg en stødig ånd», Salme 51:12. «En manns ånd kan holde ham oppe i hans sykdom, men hvem kan bære en motløs ånd?» Ordspr 18:1.

  Bibelen forteller også om den helbredende kraften i ordene vi bruker oss mennesker i mellom. Gode ord bærer med seg alt godt, onde og tankeløse ord bryter ned. "Tankeløs tale stikker som sverd, men vismenn har legedom på tungen. (...) Bekymring i en manns hjerte tynger ham, men et godt ord gleder ham.", Ordspr 12:18+25

  Jesus kom for å helbrede de som har et knust hjerte og frigjøre de bundne. "Herren Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet", Jes 61:1. Denne profetien oppfylte Jesus. Da han talte i synagogen, sa han "I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på", Luk 4:21.

  Jesus var selv kjent med sykdom og har medlidenhet med oss i vår skrøpelighet. "For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid", Hebr 4:15.

  Da Jesus gikk omkring på jorden helbredet han alle sykdommer hos folket. Han lovte at helbredelser også skal følge de som tror. "Siden drog Jesus omkring i hele Galilea; han lærte folket i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle sykdommer og plager hos folket", Matt 4:23. "Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de (...) legge hendene på syke, så de blir friske", Mark 16:17-18.

  Når vi hører Jesus til blir vi velsignet enten vi lever eller dør, enten vi er friske eller syke. "Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile", Matt 11:28. "For meg er livet Kristus og døden en vinning", Fil 1:21. "For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til", Rom 14:8.

  Alle ting tjener til gode for dem som elsker Gud. "Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud", Rom 8:28.