Gud leder oss

  Gud leder oss

  Gud vil lede oss gjennom livet. "Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre, jeg vil gi deg råd med mitt øye", Salme 32:8. 

  Gud fører oss på sine veier gjennom sitt ord og sin Ånd. "Jeg er Herren, din Gud. Jeg lærer deg det som gagner, og fører deg på den vei du skal gå", Jes 48:17. "...og dine ører skal høre et ord som lyder bak deg når dere vil vike av til høyre eller venstre: «Dette er veien, på den skal dere gå!»", Jes 30:21. 

  Jesus leder oss til hvilens vann, og på de rette stier. "Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger; han fører meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft. Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld", Salme 23:1-3.

  Gud lærer oss hvilken vei vi skal velge. "Hver den som frykter Herren, lærer av ham den vei han skal velge", Salme 25:12. "Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti", Salme 119:105.

  Gud er oss nær med sin ledelse når vi søker ham i sannhet. "Herren er nær hos alle som kaller, hos alle som ærlig kaller på ham", Salme 145:18.

  Om vi mangler visdom skal vi be Gud om det - og han vil villig gi oss den. "Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud - for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse - og så skal han få den. Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier", Jak 1:5.

  Gud har alltid vært nær sitt folk med sin tydelige ledelse. "Og Herren gikk foran dem, om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem", 2. Mos 13:21. "Hvem er som ditt folk Israel? Fins det et eneste folk på jorden som Gud selv kom og fridde ut og gjorde til sitt eget folk? Du skapte deg et navn da du gjorde storverk for dem og under for ditt land og ditt folk, som du fridde ut av Egypt, fra folkene og deres guder", 2. Sam 7:23. "Hvor fins det et folk, om aldri så stort, som har en gud som er sitt folk så nær som Herren vår Gud er oss, hver gang vi kaller på ham?" 5. Mos 4:7.

  Når Gud får lede skal våre planer lykkes. "Overlat hele ditt verk til Herren, så skal dine planer lykkes", Ordspr 16:3.