Alt er mulig for Gud

  Alt er mulig for Gud

  Alt er mulig for Gud. "For ingenting er umulig for Gud", Luk 1:37. "Er det noe som er umulig for Herren?", 1. Mos 18:14. "Jeg vet at du makter alt; ingenting er umulig for deg av det du har satt deg fore", Job 42:2.

  Gud holder sine løfter. "For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss", 2. Kor 1:20.

  Gud vil gi oss alt vi ber om når vi ber etter hans vilje. "Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn", Joh 15:16.

  Gud hører bønn og gir oss alt vi trenger. Vi skal ikke være bekymret, men ha fred. "Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus", Fil 4:6-7.

  Gud har gitt oss makt til å drive ut onde ånder og helbrede: "Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder (...). De skal legge hendene på syke, så de blir friske", Mark 16:17-18.

  Gud gir gitt store løfter til den som tror. "Jesus sa til ham: Om du kan tro, alt er mulig for den som tror", Mark 9:23-24. "Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren", Jakob 1:6-7.

  Gud løser den bundne. Ingen hindringer står seg imot Gud. "Han førte dem ut av stummende mørke og slet deres lenker i stykker. De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene, at han sprenger bronseporter og slår bommer av jern i stykker", Salme 107:14-16.

  Gud er opphøyd over alle andre navn, og han har gitt denne herligheten til Jesus. "Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn, for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden", Fil 2:9-10.

  Guds visdom overgår all forstand. Denne verdens visdom kan ikke måle seg med Guds ord. "Da svarte Herren Job ut av stormen: (...) Hvor var du da jeg la jordens grunnvoll? Hvis du har innsikt, så fortell meg om det", Job 38:1-4. "Ingen må bedra seg selv! Hvis noen regner seg for å være vis i denne verden, la ham da bli uforstandig, for at han kan bli virkelig vis. For denne verdens visdom er uforstand i Guds øyne. For det står skrevet: Han fanger de vise i deres egen list", 1. Kor 3:18-19.