Lys og mørke | Evjetun Bibelcamp 2023 | Ove Heradstveit

  Denne talen ble holdt av Ove Heradstveit under Bibelcamping 2023 på Evjetun, 13. juli. Temaet er at vi som hører Jesus til er lysets barn i en verden som er i et åndelig mørke. Vi er frelst av nåde, ved tro, til å leve i lyset. Vi må vende om fra mørkets gjerninger.

  Bilde: Unsplash

  Du kan høre talen her. Dette var den andre kveldstalen av Ove Heradstveit på Evjetun. 

  Vår tid er en frafallstid. Det hedenske mørket er når en som land og folk aldri har kjent Jesus. Det antikristelige mørket er når en som land og folk har kjent sannheten, men har forkastet den. Det er et slikt mørke som strømmer over landet vårt.

   

  Les mer: 

   


   

  evjetun

   

  Her er de tre talene samlet på én side