La ingen røve seiersprisen | INRI-Kyrkja | Ove Heradstveit

  Jesus er seierherren! På korset seiret han over døden, Djevelen, og syndens makt. Av nåde er vi frelst ved tro, men vi må vokte oss så ingen får røve seiersprisen.

  Video: YouTube / Såkornet.no

  Dette er en tale som sentrerer seg om det grunnleggende i evangeliet! Den tar en oppgjør med kristendom som mangler en tydelig forkynnelse om nødvendigheten av omvendelse.

  Uten omvendelse blir kristen bekjennelse verdiløst, for Jesus taler tydelig om at veien er smal og porten er trang som fører til livet. 

  Talen tar utgangspunkt i teksten om Emmanus-vandrerne (Luk 24:25-34). Det er rett etter at Jesus har stått opp fra de døde, og når han viser seg åpenbarer han sentrale sannheter fra Skriften. Han forteller at han Messias måtte lide en slik død som han gjorde - for bare slik kunne frelsen bli fullbyrdet. Videre forteller han at "i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag".

  Og han trøster disiplene med at "dere [vil bli] utrustet med kraft fra det høye". Som kristen skal man leve i Ånden, mens det gamle mennesket stadig må korsfestes.