Såkornet

  Såkornet

  Guds ord i hverdagen

  Bilde: Unsplash

  Såkornet

  Såkornet

  "Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn og la det bære rikelig og la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. For denne tjenesten, denne gudstjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød; den skaper også en overflod av takk til Gud. Når dere trofast har fullført tjenesten, vil de prise Gud fordi dere var lydige og bekjente dere til Kristi evangelium og helhjertet delte med dem og med alle. Og de vil be for dere og lengte etter dere fordi Gud har gitt dere denne overveldende nåden. Gud være takk for sin usigelige gave!"

  2. Kor 9:10-15

   


   

  Guds ord i hverdagen

  Vi har gått en stund med tanker om å lage en nettside. En nettside om å bygge livet sitt på Guds ord. Ikke som en intellektuell øvelse på søndagen, men som en realitet i hverdagen.

  Gud har gjort undergjerninger i vårt liv, og vi har fått se at Jesus er nær. Vi har fått erfare at han lever idag, og at han ønsker å lede oss. Han er den gode hyrde.

  Teksten over, fra 2. Korinterbrev, kom til oss som et svar på en konkret bønn. Vi ba Gud om å bekrefte hvor vidt vi skulle lage en slik nettside ved at det skulle bli klart for oss hva navnet på nettsiden skulle være. Rett etter bønnen kom svaret. Øynene falt på 2. Korinterbrev 9:11 på ordet "såkorn", og bønnesvaret var et faktum: Nettsiden skal hete Såkornet!

  Dette navnet oppsummerer nemlig det som er vår intensjon med nettsiden - å få være med å så Guds ord i hverdagen til andre som ønsker å bygge livet sitt - ja, hverdagen sin - på Bibelen!

   


   

  Et liv i velsignelse

  Og hvilken tjeneste man enn måtte ha, så er løftet til oss i dette ordet fantastisk: "Når dere trofast har fullført tjenesten, vil de prise Gud fordi dere var lydige og bekjente dere til Kristi evangelium og helhjertet delte med dem og med alle."

  Det gode budskapet er: "For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv", Joh 3, 16. Men mange kristne glemmer at vi også har det følgende løftet: "Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?" Rom 8:32.

  Livet i etterfølgelse av Jesus er et liv i velsignelse. Det er ikke et liv preget av "motløshets ånd" (2. Tim 1:7). Det er et liv i avhengighet av en Gud som aldri svikter: "Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle," Salme 34:20.

   


   

  Frimodighet og tro

  Vi trenger å oppmuntre hverandre til frimodig tro! For "Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte," (Rom 10:8).

  Det er vårt håp at denne nettsiden skal kunne bidra til at nye mennesker vinner fram til tro på Jesus, og at mennesker som allerede er kristne blir styrket i troen i hverdagen.

  Så følg oss og vær med å be om Guds velsignelse over denne tjenesten. Be om at Guds såkorn - hans hellige Ord - må nå langt og bredt, og spire fram som god frukt i menneskers liv!

   


   

  Bibelens tekster

  I arbeidet med såkornet.no har det etter hvert blitt tydelig at et sentralt kall er å forklare Bibelens tekster på en enkel måte. Jeg har ingen teologisk utdannelse, men har fått lære gjennom livet - og har fått nye øyne til å lese Bibelen. 

  Kort fortalt har jeg lenge hatt en del kunnskap om Bibelen, men det har vært mest intellektuelt og har i begrenset grad fått virke på hjertet. Etter å ha fått møte en levende Gud, har jeg i større grad fått en kjennskap til Jesus - som har fått være med på å forandre og fornye hjertet gjennom den Hellige Ånd.

  Ønsket med såkornet.no er å dele fra Bibelens tekster - ikke fra hjerne til hjerne - men fra hjerte til hjerte!

   


   

  Fire overordnede temaer

  I arbeidet med nettsiden har også noen overordnede temaer utpekt seg, og blir dekket i en egen seksjon. Foreløpig gjelder dette følgende temaer: 

  1. Våkn opp!

  Et stort åndelig mørke brer seg over landet vårt, og vi ser en tiltagende åndelig søvn i de kristnes rekker. Mange har "navn av at de lever, men de er døde" (Åp 3:1). Forførelse, frafall, og lovløshet er en sørgelig men sann realitet i dag. Selv om dette er alvorlig, gir disse tegnene oss også en påminning om at Jesus snart kommer igjen (se 2. Tess 2), og derfor at vi skal "rette oss opp og løfte hodet" (Luk 21:8). Denne delen av såkornet.no består av budskap til omvendelse, av tekster som kaller til vekkelse!

  2. Guds løfter

  Bibelen er en fantastisk bok! Den er et kjærlighetsbrev til oss som hører Jesus til gjennom troen. Charles Spurgeon kalte den for et "sjekkhefte" - hvor hvert enkelt løfte blir som en sjekk som kan vi kan løse inn hos Gud, igjen og igjen. Denne delen av såkornet.no er ganske enkelt en opplisting av en del av disse fantastiske løftene. Oppfordring er at vi også må begynne å bygge livene våre, ja hverdagene våre, på disse løftene!

  3. Spørsmål og svar.

  På såkornet.no stiller vi også noen sentrale spørsmål rundt kristen tro, og gir en kort oppsummering av Bibelens svar på disse spørsmålene. Denne delen er rettet imot mennesker som ikke er kristne! Hensikten er å vise vei til en frelsende tro på Jesus.

  4. Erfaringer fra livet med Jesus.

  I denne delen av såkornet.no deler vi erfaringer fra andre kristne. Noen forteller om når Gud grep inn i livet. Andre deler konkrete erfaringer med helbredelse, utdrivelse, bønn, eller i forhold til andre temaer innenfor kristen tro

   


   

   

  Ove Heradstveit