Såkornet

  Såkornet

  I tjeneste for evangeliet

  Bilde: Unsplash

  I tjeneste for evangeliet

  Etter å ha arbeidet mange år som psykolog og forsker, fikk jeg et kall til å gå inn i Guds rikes arbeid - blant annet gjennom forkynnelse av Guds ord!    

  Mitt arbeid består av to hoveddeler.

   

  NLM

  Fra 1.1.2024 starter jeg opp i mitt nye arbeid som pastor i Misjonssalen Grimstad, som er forsamling tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). 

  Jeg gleder meg stort til dette arbeidet. Her er en liten oppdatering fra Misjonssambandet Sør om denne saken. 

   

  Frilansforkynner

  Høsten 2023 har jeg holdt en del taler i regi av Misjonen Sarepta, Den Indre Sjømannsmisjon, og på direkte forespørsel fra forskjellige forsamlinger. Jeg tar sikte på å fortsette på deltid som frilansforkynner våren 2024.

  I tillegg fortsetter jeg å drifte nettsiden såkornet.no inntil videre.

   


   

  Bakgrunn

  Jeg har i mange år jobbet som psykolog. Jeg er på papiret psykologspesialist med doktorgrad, men jeg har lagt til side psykologien for i stedet å vitne om Guds ords sannhet

  Gjennom nettsiden "Såkornet" driver jeg nå med en evangelisk tjeneste hvor hensikten er å forkynne Guds ord, slik vi møter det i Bibelen. "For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror" (Rom 1:16). Bibelen forteller at Guds dårskap er klokere enn denne verdens visdom (1. Kor 1:18+25). Bibelens overordnede budskap er at det er to utveier på livet: Frelse eller fortapelse.

  Jeg har også fått erfare at Jesus løser fra lenker her i tiden (Luk 4:18). Jeg har erfart å bli satt i frihet i fra en situasjon hvor synd og mørkets makter fikk dominere livet, og hvor livet derfor var vanskelig. Jeg har fått erfare at Jesus helbreder.

  Hovedmålet for tjenesten er altså å bringe mennesker til tro på Jesus Kristus som frelser og herre. Han er den som sonet vår synd på Golgata kors, og han er den som sier til hver den som tror: "Følg meg!" Sentralt i min tjeneste for Guds ord står mitt vitnesbyrd - for jeg er overbevist om at det bidrar til å gi tillit til Bibelens sannhet også idag.

   


   

  Aktuelle temaer

  Vi trenger å kjenne tidens tegn. Jeg tror at Jesus kommer snart igjen. Jeg tror at Bibelen taler om to parallelle strømninger som skal prege menigheten i vår tid: nemlig både frafall og vekkelse / renselse. Bakgrunnen er hvordan Bibelen omtaler den store skjøgen (som viser til et stort frafall fra sann kristen tro), men også bruden (menigheten) som renser seg og gjør seg klar for å møte brudgommen (Jesus).

  Jeg tror at mange kristne i vår tid har falt i åndelig søvn. Det er som med brudepikene i Jesu lignelse. Jeg tror at vi må tilbake til den rene og klare vekkelsesforkynnelsen, som vektlegger betydningen av omvendelse og personlig kjennskap til Jesus.

  • Les mer: Våkn opp! (innlegg i Dagen høsten 2022)

  Jeg tror derfor det er behov for vekkelse. Jeg tror at det mer en noen gang trengs å tale om lov og evangelium, bot og bedring. Vi trenger forkynnelse som er ransakende i forhold til om man er på fortapelsens vei eller evighetens vei. Vi trenger forkynnelse som holder oss våkne for at mange forførere er gått ut i verden. Vi må prøve åndene om de er av Gud. 

  Dette er ikke enkelt! Vi trenger å gi Gud anledning til å ransake oss (Salme 139:23-24). Vi trenger at Gud stadig holder løftene om at hans nåde er ny hver morgen. Vi trenger å be om kjærlighet til sannheten (2. Tess 2). Vi trenger barnekårets ånd. Det er bare i nærhet til den gode hyrde (Jesus Kristus) at vi kan komme velberget gjennom en tid som vår! 

  Vi trenger å kjenne den sanne Jesus. Det gjør vi ved å ta vare på hans ord, ved å holde oss til det rene og klare evangeliet. Jesus kom for å frelse syndere. Han er Guds offerlam som bar verdens synd. Selv etter at vi er blitt kristne har vi det gamle mennesket, som bor i oss og som strider imot det nye mennesket. Derfor har vi to viljer i oss, vi som hører Jesus til. Det gamle mennesket må stadig dødes, mens det nye mennesket må få næring ved Guds Ord og styrkes ved nåden til all god gjerning. 

   


   

  Kontakt

  Du kan få kontakt per mail: ove.heradstveit[---alfakrøll---]gmail.com

  Her kan du ta kontakt via Facebook