Vi er kalt til frihet - ikke lovløshet

  Vi er kalt til frihet - ikke lovløshet

  «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen», skriver Paulus til de kristne i Galatia (Gal 5:1).

  Denne friheten er en frihet fra loven, gjennom at vi blir frelst av nåde – ved tro – ikke av lovgjerninger. Friheten er en ren samvittighet overfor Gud. Her gjelder det at Jesu blod renser for all synd, hvor mye vi enn måtte føle at synd og urenhet rører seg i oss.

  Mange bekjennende kristne synes imidlertid å tro at vi som kristne er frie til å leve akkurat som vi vil.

  Men vi er ikke frie til å følge lystene i vår syndige natur. «Sky lystene som kommer fra deres kjøtt og blod, og som fører krig mot sjelen», står det i 1. Pet 2:11.

  Bibelen er tydelig på at veien er smal som fører til livet og få er de som går på den. Ja, Guds ord forteller oss med klare ord at tiden før Jesus kommer igjen skal et stort frafall finne sted – midt i Guds folk (2. Tess 2).

  Derfor skal lovløshet prege tiden før Jesus kommer igjen. Lovløsheten kjennetegnes blant annet ved at det ikke er nøye hvordan man lever som kristen.

  De falske profetene skal være mange i vår tid. «Mange kommer til å følge dem i utskeielsene deres, og på grunn av dem vil sannhetens vei bli spottet», 2. Pet 2:2.

  Til menigheten i Korint skriver Paulus om dette: «Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus», 2. Kor 11:3.

  Den rene troskap handler om å høre og ta vare på alt som Jesus har sagt – og å leve i det.

  Denne troskapen holder seg til Jesu løfter om tilgivelse: «Dine synder er deg forlatt!» Men den holder også fast på at vi skal vende om fra synden og vår gamle ferd: «Gå derfor bort og synd ikke mer

  «Lev et liv i Ånden!», formaner Paulus menigheten i Galatia. «Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod» (Gal 5:16). Da kjemper vi en god strid – overgitt til å følge Jesus med all den rike velsignelse som det gir.

  Jesus sier: «Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod», Joh 10:10. Livet i etterfølgelse av Jesus er den største frihet vi kan finne!

  Vi er kalt til frihet – ikke til lovløshet. La oss bevare denne friheten!