De tenner offerild for andre guder

  De tenner offerild for andre guder

  Gud er hellig! Å blande avgudsdyrkelse med gudstjeneste har derfor aldri vært akseptert i Bibelen. Samtidig har nettopp en slik sammenblanding så alt for ofte vært den måten som Guds hellige folk har gjort opprør mot sin skaper.

  Det står i Bibelen om dette: «Da skal jeg avsi min dom over dem for all deres ondskap, de som forlot meg, tente offerild for andre guder og tilba sine egne henders verk», Jer 1:16.

  Vi har så lett for å tenke at dette var før. At dette var bare israelsfolket, og at noe slikt kunne aldri skjedd med oss. Men er det sant?

  I dette innlegget vil jeg fokusere på et område som jeg mener at mange kristne idag har latt seg forføre på. Nemlig det som har med den verdslige musikken å gjøre. 

  Mitt standpunkt er: Ingen kristen må høre på musikk som hyller Djevelen.

  For deg som driver lovsang, og som hører på slik musikk: Når du priser Gud med lovsang en del av døgnet - for så å gå hjem og høre på sanger som hyller den onde - hva gjør du da? Jo, du lar deg fylle av en annen ånd - av denne verdens ånd. Og ikke bare hører du på slik musikk, men du tar den med deg inn i gudstjenesten. Du tar denne verdens ånd med deg på scenen. Og du oppfyller samtidig ordene "de tente offerild for andre guder og tilba sine egne henders verk", Jer 1:16.

  At det blir larm og støy av dette er sant. Men det er ikke hovedsaken. Hovedsaken er at det er en larm og støy i opprør mot Gud. "Sannelig, det er til ingen nytte at dere larmer på haugene", står det i Jer 3:23. Og i Lukasevangeliet 11:35 står det: "Se da til at lyset i deg ikke er mørke". 

  Det må bli slutt på at vi bøyer av for avgudene. Gud er hellig!

  La ikke denne verdens ånd få fylle deg. Bli heller fylt av den Hellige Ånd - så vil lovsangen også bli fylt av Guds ånd.

  Kallet til deg som kjenner deg rammet av denne teksten er: Gå hjem, se om du har ting som hyller mørkets makter: brenn det eller kast det (se Apg 19:19). Kom så tilbake for å prise Gud med sang og musikk!