Guds-lofter

  Våkn opp!

  Bilde: Unsplash

  Guds-lofter

  Våkn opp!

  "Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde,
  og Kristus skal lyse for deg", Ef 5:14

  Bilde: Unsplash