Gud griper inn fordi han elsker deg | Ove Heradstveit

  Gud griper inn fordi han elsker deg | Ove Heradstveit

  Denne følgende appellen ble holdt i et bedehus i området utenfor Bergen 30. oktober 2022.

  «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd», Sefanja 3:17.

  Gud er vår gode far som fryder seg over oss!

  Jeg fikk idag et bilde for mine indre øyne. Det jeg så var et barn som leker på gulvet mens barnets far sitter tett på og ser på barnet sitt. Faren gleder seg i hjertet over barnet som leker med bamser, biler, og plastdyr. Men så - midt mellom plastdyrene - kryper det en levende hoggorm.

  Spørsmålet er: Hva er riktig av far å gjøre i denne situasjonen? Skal ikke barnets far fjerne hoggormen ifra barnets leker? Jo, selvsagt. Og på samme måte: Skal ikke vi la Gud, vår far, få gripe inn i vårt liv og drive ut den gamle slange, Djevelen, der han har innpass? Jo, selvsagt!

  Det er ikke til å undre seg over at fienden prøver å snike seg inn i livet vårt. Det gjør han gjennom lumske angrep. "Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep", står det i Efeserbrevet 6:11.

  Bilde: Unsplash

  Har du en hoggorm i ditt liv? Et område hvor sjelefienden har overtaket. Om du stenger igjen og forherder ditt hjerte når Ånden kaller deg til oppgjør, så er du ulydig (Hebr 3:15). Da står du Gud imot! Men om du søker Gud i sannhet (Salme 145:18), så vil du bli minnet om det du trenger å vende om i fra - det du trenger å overgi til han som har betalt for alle dine synder, han som tok straffen på seg. 

  Bilde: Unsplash

  La deg advare av ordets sannhet. La deg veilede! Gud griper ikke inn for å plage deg.

  Han griper inn fordi han elsker deg.

   


   

  Tillegg

  Det står i Bibelen: "Er nå selve lyset i deg mørke, hvor dypt blir da mørket!", Matt 6:23.

  Mange forførere er gått ut i verden og idag forkynnes en annen Jesus, gjennom et annet evangelium, som er drevet fram av en annen ånd. Dette er et "lys" som ikke er lys, men mørke. Det er et "lys" som forblinder, og som hindrer legedom og utfrielse - ja, i verste fall: som hindrer frelse.

  Djevelen trenger ikke bruke all verdens energi på mennesker som kaller seg kristne, men som vandrer på den brede vei mot fortapelsen. De som går denne vei, kan han bare la fortsette. 

  Derimot er Djevelen svært påpasselig overfor mennesker som ønsker å komme i frihet som overgitte kristne. Der legger han stor vinn på å binde gjennom løgn og urenhet - gjennom et åndelig "lys" som ikke er lys, men åndelig mørke. Når åndelig urenhet avsløres, må du derfor gjøre alvor av å vende om - ellers blir du medskyldig i løgnens tjeneste.

  Søk Ham som kalles "veien, sannheten og livet", for "får da Sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri".