Gi ikke Djevelen rom | Ove Heradstveit

    I denne andakten går jeg gjennom formaninger i Efeserbrevet hvor det tales om å ikke gi Djevelen rom.

    Video: YouTube 

    Andakten handler om hvilke synder som apostelen Paulus vektlegger i denne sammenheng. Vi skal se på at vi må gjøre alvor i å legge av løgnen, og i å hindre at sinne får vokse til en bitter rot i hjertet. 

    Flere andre synder blir også nevnt, herunder å ikke la et råttent ord komme over våre lepper. 

    Kort sagt: Vi må "legge av all urett" gjennom å daglig korsfeste kjødet; og vi må la det nye mennesket få vokse fram, slik at vi "i Kristus" kan legge vinn på godhet, medfølelse, og tilgivelse!