Å, herre åpne guttens øyne | Hjellvik bedehus | Ove Heradstveit

  Å, herre åpne guttens øyne | Hjellvik bedehus | Ove Heradstveit

  Det er en fantastisk fortelling i det gamle testamentet, om når Gud åpner øynene til gutten som er med Elisja. Da får han se ildvogner på himmelen omkring. Den åndelige virkeligheten som omgir oss er virkelig! Men trenger også vi å få åpne øyne?

   

  Bilde: Unsplash

   

  Denne talen ble holdt i Hjellvik bedehus 29. august 2023. Tar tar utgangspunkt i en historie fra det gamle testamentet, om profeten Elisja. Nærmere bestemt tar talen utgangspunkt i 2. Kongebok 6:15-17. Her får vi høre at Gud åpnet øynene til gutten som var med profeten Elisja. Da kunne gutten se virkeligheten - som var at de var helt trygge, selv i en situasjon hvor det hele så håpløst ut.

  "Da tjeneren til Guds mann sto opp tidlig om morgenen og gikk ut, fikk han se at en hær med hester og vogner omringet byen. Og tjeneren sa til ham: Å, min herre, hva skal vi gjøre? Han svarte: Frykt ikke! De som er med oss, er flere enn de som er med dem. Og Elisja ba og sa: Herre! Åpne øynene hans så han kan se! Og Herren åpnet guttens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av hester og vogner av ild rundt omkring Elisja."