Guds-lofter

  Hjelptilhjelp.no

  Her kan du lese om historikken til hjelptilhjelp.no
  og hvorfor nettsiden ble lagt ned!

  Bilde: Unsplash

  Hva skjedde med hjelptilhjelp.no?

  Nettsiden hjelptilhjelp.no ble opprettet i 2012 av meg, Ove Heradstveit, som er utdannet psykolog. Den var profilert som en "nettportal for psykisk helse".

  Målet var å gjøre det enklere å lete etter psykisk hjelp. Nettsiden ble drevet på frivillig basis på fritiden. Den rakk å bli en svært mye besøkt nettside. Besøkstallene lå mellom 2.000 og 3.000 unike brukere daglig da den ble lagt ned i januar 2022.

  Nettsiden hadde en oversikt over hjelpetilbud rundt omkring i landet, og artikler, videoer og bokanbefalinger sentrert rundt temaer som angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer. 

  Behovet for en slik nettside er i etterkant av nedleggelsen meldt inn til Helsedirektoratet.

  • PS: Selv har jeg lagt psykologien bak meg til fordel for en helt ny retning i livet, nemlig at jeg er kommet i tjeneste for evangeliet 

   

  Bilde: Skjermdumper av hjelptilhjelp.no over 10 år

   


   

  Hvilke alternativer finnes til hjelptilhjelp?

  Om du leter etter andre nettsider som ligner gamle hjelptilhjelp.no, så kan det være greit å kjenne til følgende oversikter:

  I tillegg har hjelpesiden.no, i regi av The Human Aspect, begynt arbeidet med å bygge opp en oversikt over hjelpetilbud her til lands. Den nettsiden er riktig nok i en oppbyggingsfase.

   


   

  Et vendepunkt

  Innsatsen som har blitt lagt ned i å drive hjelptilhjelp.no har over tid variert mye. Men på nyåret 2022 skjedde noe helt spesielt, som gjorde at det var endelig slutt på motivasjonen til å drive siden.

  Kort fortalt: Jeg fikk møte den levende Gud. Jeg fikk erfare sannheten i ordene om at "Gud løser den bundne" (Salme 107), og at "det som er umulig for mennesker er mulig for Gud" (Luk 18).

  Før dette hadde jeg vært kristen i teorien, men jeg hadde opplevd Gud som fjernt i fra livet mitt. Jeg mente nok at troen kunne ha stor betydning for evigheten. Men her i dette livet opplevde jeg at psykologien hadde de beste løsningene på våre livsproblemer. Guds ord opplevde jeg derimot som lite relevant i denne sammenheng.

  Men etter å ha fått erfare Guds kraft til å gripe inn i tilsynelatende umulige situasjoner, så ble det klart for meg at jeg ikke lenger kunne bruke fritiden på psykologi.

   


   

  Noe hendte... 

  Denne sangen gir en god oppsummering av hvordan jeg opplevde forandringen!

  "Han grep meg og gjorde meg hel
  Nå har jeg fått liv i Kristus
  Nå har sjelen funnet ro
  For evig skal han bli min lovsang
  Jeg jubler høyt for Jesus er stor!"

   


   

  Et nytt kall i livet

  Mens jeg skriver denne teksten jobber jeg til daglig fremdeles som psykolog, nærmere bestemt innenfor forskning omkring unge og rus. Det trives jeg med og synes at forskningen kan bidra med mye nyttig informasjon. Jeg opplever også at det er mange dedikerte mennesker i både helsevesenet, skoler og barnehager, og på mange andre arenaer som gjør en stor innsats for folk i sårbare livssituasjoner. Dette fortjener all ros! 

  Men alt dette forandrer ikke det faktum at jeg har fått et nytt kall i livet: Et kall til å følge Jesus. I Bibelen står det at han er "den gode hyrde".

  Jeg opplever at han har ledet meg til å etablere en ny nettside - som er fullt ut dedikert til å spre såkornet - som er Guds ord. I Bibelen finner vi utrolig mange løfter til den som tror - og disse løftene er til å stole på! At disse løftene kan bære en troende gjennom livsutfordringer er jeg ikke i tvil om. På den nettsiden finner du også Bibelens svar på hva det betyr å være kristen.

   


   

   

  Et utvidet kall...

  Høsten 2022 ble det etter hvert klart for meg at mitt kall fra Gud var å si opp jobben som forsker og følge hans ledelse inn på en ukjent vei. 

  Kort sagt: Jeg valgte å si opp jobben. Jeg var ærlig om begrunnelsen til mine arbeidsgivere og til mine kolleger. At jeg opplever det slik det står i evangeliene. "Jesus sa til dem: Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!", Mark 1:17.

  På spørsmål om hva jeg skal jobbe med nå, måtte jeg også svare som sant var: "Jeg vet ikke". Men jeg har samtidig vært tydelig på at jeg stoler på Bibelens løfter. Gud vil ta seg av min sak! Gud vil lede meg! "Vær ikke bekymret for noe", Fil 4:6.

  Selv om min oppsigelsesgrunn nok var sjelden kost for mine arbeidsgivere har jeg blitt møtt med bare respekt, varme, ydmykhet, og gode ønsker for min vei videre! Det er jeg takknemlig for!

  Så til alle som har hatt glede av hjelptilhjelp.no i disse 10 årene: Tusen takk for all støtten i denne tiden! Alt godt videre!

   


   

   

  Ove Heradstveit