Hva skjedde med hjelptilhjelp.no?

  Hjelptilhjelp.no eksisterer ikke lenger som nettside. Undertegnede som stod bak nettsiden, har i stedet opprettet en ny nettside (www.sakornet.no) hvor jeg vitner om Jesus Kristus - verdens frelser. 

  Video: Fra Såkornets kanal på YouTube

   

  Det har skjedd en radikal omveltning i mitt liv, noe jeg vitner om ulike steder. Fra en fast jobb som forsker innenfor psykisk helse, hvor jeg kunne titulere meg som psykologspesialist med doktorgrad, så har jeg begynt på bar bakke.

  Jeg har i det små begynt som frilans-forkynner, hvor jeg forteller fra Guds ord og deler fra eget vitnesbyrd. Her på min nye nettside kan du høre mine taler om kristne temaer. Kom gjerne på møte for å høre meg der!

  Idag vitner jeg om at Gud frelser. Bibelen forteller at Gud skapte himmel og jord ut av ingenting. Skulle noe være umulig for ham? Skulle ikke vi som er skapt av ham komme til ham med våre vanskeligheter? Guds ord vitner klart og tydelig om at det gode livet er i troen på Jesus. Ja, mer enn det: Jesus forteller om seg selv at han er livet (Joh 14:6).

   

  kall-pa-meg

   

  I fortsettelsen av denne artikkelen kan du lese mer om hjelptilhjelp.no sin historie.

   


   

  Hvilken nettside var hjelptilhjelp.no?

  Nettsiden hjelptilhjelp.no ble opprettet i 2012 av meg, Ove Heradstveit, som er utdannet psykolog. Den var profilert som en "nettportal for psykisk helse". Målet var å gjøre det enklere å lete etter psykisk hjelp. Nettsiden ble drevet på frivillig basis på fritiden. Den rakk å bli en svært mye besøkt nettside. Besøkstallene lå mellom 2.000 og 3.000 unike brukere daglig da den ble lagt ned i januar 2022.

  Nettsiden hadde en oversikt over hjelpetilbud rundt omkring i landet, og artikler, videoer og bokanbefalinger sentrert rundt temaer som angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer. Behovet for en slik nettside er i etterkant av nedleggelsen meldt inn til Helsedirektoratet.

   


   

  Hvilke alternativer finnes til hjelptilhjelp?

  Om du leter etter andre nettsider som ligner gamle hjelptilhjelp.no, så kan det være greit å kjenne til følgende oversikter:

  I tillegg har hjelpesiden.no, i regi av The Human Aspect, begynt arbeidet med å bygge opp en oversikt over hjelpetilbud her til lands. 

   

  Bilde: Skjermdumper av hjelptilhjelp.no over 10 år


   

  Et vendepunkt

  Innsatsen som har blitt lagt ned i å drive hjelptilhjelp.no har over tid variert mye. Men på nyåret 2022 skjedde noe helt spesielt, som gjorde at det var endelig slutt på motivasjonen til å drive siden. Kort fortalt: Jeg fikk møte den levende Gud. Jeg fikk erfare sannheten i ordene om at "Gud løser den bundne" (Salme 107), og at "det som er umulig for mennesker er mulig for Gud" (Luk 18).

  Før dette hadde jeg vært kristen i teorien, men jeg hadde opplevd Gud som fjernt i fra livet mitt. Jeg mente nok at troen kunne ha stor betydning for evigheten. Men her i dette livet opplevde jeg at psykologien hadde de beste løsningene på våre livsproblemer. Guds ord opplevde jeg derimot som lite relevant i denne sammenheng.

  Men etter å ha fått erfare Guds kraft til å gripe inn i tilsynelatende umulige situasjoner, så ble det klart for meg at jeg ikke lenger kunne bruke fritiden på psykologi. Etter hvert fikk jeg også kallet til å si opp min stilling som forsker/psykolog, for å arbeide for Guds rikes arbeid.

  Til alle som har hatt glede av hjelptilhjelp.no i disse 10 årene: Tusen takk for all støtten i denne tiden! Alt godt videre!

   


   

   

  Ove Heradstveit