Gud avslører løgnen

  Gud avslører løgnen

  Gud avskyr løgnen. "Du skal ikke vitne falskt mot din neste", 2. Mos 20:16. "Herren avskyr den som har løgn på leppene, men viser godvilje mot dem som farer ærlig fram", Ordsp 12:22. "Herren avskyr de svikefulle, men han viser velvilje mot den som er hel i sin ferd", Ordsp 11:20.

  Å lyve hører det gamle mennesket til. Vi skal legge av løgnen. "Og lyv ikke for hverandre! For dere har lagt av det gamle menneske og dets gjerninger og kledd dere i det nye menneske, det som stadig fornyes etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne", Kol 3:9-10. "Legg derfor av løgnen! Tal sant, hver med sin neste, for vi er jo hverandres lemmer", Ef 4:25.

  Uærlige og svikefulle mennesker, som ikke vender om - men som vedblir i sin uærlighet - har ingen plass i Guds rike. "For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø", Rom 8:13. "Den som farer med svik, får ikke bo i mitt hus. Ingen mann som taler løgn, skal bli stående for mine øyne", Salme 101:7. "Utenfor er (...) alle som elsker løgn og taler løgn", Åp 22:15.

  Å være ærlig hører til det kristne livet. "Hvem får bo på ditt hellige fjell? Den som gjør rett og er hel i sin ferd og ærlig i tanke og tale, som ikke bruker sin tunge til sladder, ikke gjør ondt mot sin neste og ikke vanærer sin frende", Salme 15:1-3.

  Gud kaller oss løgnere når vi sier vi er kristne men ikke gjør Guds vilje. "Den som sier at han kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham", 1. Joh 2:4. "For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt", Joh 3:20.

  Bibelen advarer oss i mot å lyve imot sannheten. "Lyv ikke mot sannheten", Jak 3:14. "Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Hold deg fra å tale falskt, bruk aldri leppene til svik!" Ordsp 4:23-24. 

  Jesus sier at Djevelen er løgnens far. "Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far", Joh 8:44. 

  Jesus sier at vi skal fryde og glede oss over det når folk lyver allslags ondt på oss for hans skyld. "Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver allslags ondt på dere for min skyld. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen", Matt 5:11.

  Vi skal ikke frykte for konsekvensene av at mennesker lyver om oss. "Ingen av de våpen som blir smidd mot deg, skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med deg, skal du få domfelt. Dette er arven til Herrens tjenere, og deres rettferdighet er fra meg, sier Herren" Jes 54:17. "Herrens øyne vokter den som har kunnskap, men svikerens ord gjør han maktesløse", Ordsp 22:12. "Når de legger onde planer mot deg og tenker på å svike deg, skal det ikke lykkes", Salme 21:12.

  Også løgn kan bekjennes som synd og blir tilgitt av Gud når vi kommer til ham. "Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett", 1. Joh 1:9.