Spørsmål og svar om å være kristen

    Salmene

    Salmenes bok består av 150 salmer. Disse inkluderer klagesalmer, hymner, lovprisning og takksigelser.

    Bilde: Unsplash

    Salmene

    Salmene