2. Pet 1:12-15. Det er riktig å holde dere våkne

  2. Pet 1:12-15. Det er riktig å holde dere våkne

  "Derfor vil jeg stadig på ny minne dere om disse ting, enda dere kjenner til dem og er grunnfestet i den sannhet som er kommet til dere. Jeg mener det er riktig å holde dere våkne ved å minne dere om dette, så lenge jeg er i legemets telt. Jeg vet jo at det snart skal legges bort – det har vår Herre Jesus Kristus latt meg vite. Og det er om å gjøre for meg at dere alltid skal huske disse ting, også etter at jeg er gått bort."

  Bilde: Unsplash

  I forrige avsnitt leste vi at Peter advarte imot død tro. Troen skal vise seg i et rett liv. Hvis ikke er dere "uvirksomme og uten frukt i deres kunnskap om vår Herre Jesus Kristus". Derfor: "Enhver som mangler dette, han er nærsynt, ja, blind; han har glemt at han er blitt renset for sine tidligere synder", presiserer apostelen.

  Dette kan virke som harde ord i en tid hvor forkynnelsen av en hellig Gud kan synes å være på vikende front. Det er imidlertid sannheten og må derfor få lyde klart!

  Vi har hørt formaningen om å "befeste vårt kall og utvelgelse". Vi leser i Jakobs brev: "For den som hører Ordet, men ikke gjør det Ordet sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning", Jak 1:23-25.

  Det er ikke ved å høre ordet og dernest straks gå bort og glemme hva vi har hørt, at vi befester vårt kall og utvelgelse. Nei, vi må holde fast ved frihetens lov - at vi er frelst av nåde ved tro - og ved sannheten om at vi er kalt til et nytt liv. Vi er kalt til å "sette alt inn på at troen viser seg i rett liv." Da skal vi få være virksomme her i tiden og vi skal nå det evige mål! Som Peter selv skriver: "da skal det gis dere en full og fri adgang til vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike".

  Det er på denne bakgrunn at han "stadig på ny [vil] minne dere om disse ting". Han vedgår at menigheten kjenner disse sannhetene og at de til og med er grunnfestet i disse. Så hvilken hensikt har apostelen med å peke på betydningen av den rette livsførsel? 

  Jo, det røper han med ordene: "Jeg mener det er riktig å holde dere våkne ved å minne dere om dette". Vi lever i en tid med åndelig søvn, og nå er det vi som trenger å høre ord som holder oss våkne.

  "Så lenge jeg er i legemets telt", skriver han så. Han er nemlig blitt varslet av Jesus selv om at hans time snart er kommet, og at han skal få ære Gud med sin død. Peter sine ord er altså å forstå som et siste ønske! Det gir det hele et særlig alvor. Han ville at menigheten skulle ha "alt som tjener til liv og gudsfrykt" også etter at apostelen selv var gått bort.

  Så la oss vekke hverandre med det samme budskap: "Sett alt inn på at troen viser seg i rett liv!"