Spørsmål og svar om å være kristen

    Kolosserbrevet

    Kolosserbrevet er et Paulus sine mange brev i det nye testamentet. Det ble skrevet til menigheten i Kolossæ. 

    Bilde: Unsplash

    Spørsmål og svar om å være kristen

    Kolosserbrevet