Efeserbrevet

    Judas brev

    Dette brevet ble skrevet av apostelen Judas. Det var ikke rettet til en bestemt menighet, men til alle menighetene.

    Bilde: Unsplash

    Efeserbrevet

    Judas brev