Spørsmål og svar om å være kristen

    Jeremia

    Jeremia var en gammeltestamentlig profet som talte imot avgudsdyrkelsen i det religiøse, men frafalne Israel.

    Bilde: Unsplash

    Salmene

    Jeremia