Efeserbrevet

    Efeserbrevet

    Efeserbrevet er et av Paulus sine mange brev i det nye testamentet. Det ble skrevet til menigheten i Efesos.

    Bilde: Unsplash

    Efeserbrevet

    Efeserbrevet