Spørsmål og svar om å være kristen

    1. Kongebok

    1. Kongebok er en bok i det gamle testamentet som forteller om Israels historie - fra det som kalles for kongetiden.

    Bilde: Unsplash

    Salmene

    1. Kongebok